home

MONDZORG DOESBURG


Hanzeweg 4 - 6981 BX  Doesburg

tel. 0313 482778

We hebben momenteel een aangepaste behandelagenda.


We hebben er voor gekozen om voor reguliere mondzorg alleen mensen toe te laten in de praktijk waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

We willen graag een afspraak met u maken maar hebben voorafeen aantal vragen:


 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen meteen verstandelijke beperking?
 • Bent u onlangs in een land geweest waar code oranje of rood geldt? In dat geval moet de afspraak minimaal 2 weken uitgesteld worden.

 


Indien op 1 van deze vragen het antwoord ’ja’ is, stel dan indien mogelijk de afspraak uit.

Als het antwoord op alle bovenstaande vragen ‘nee’ is, stel dan voor de zekerheid de volgende vraag:


 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?


Als het antwoord ‘ja’ is, kan een afspraak gemaakt worden.

Als het antwoord ‘nee’ is, overleg dan met de tandarts/mondhygiënist.


Opmerking:


 • Ook als mensen verkouden zijn door hooikoorts niet komen.
 • Als iemand verteltdat hij/zij corona heeft gehad maar nu geen klachten meer heeft dan moet er minstens 14 dagen zitten tussen het verdwijnen van de klachten en de afspraakBERICHT VAN DE WHO

 
In de media verscheen op 12 augustus het bericht dat de World Health Organisation (WHO) zou adviseren niet-essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. Deze internationale berichtgeving die is overgenomen door een aantal Nederlandse media, stelt dat de WHO de kans op besmettingen in een tandartspraktijk te groot zou achten. De WHO doet de oproep echter aan landen die nog niet volgens een Corona-leidraad werken, zoals Nederland dit als eerste land wel deed.

In Nederland heeft de Commissie Leidraad Corona samen met het RIVM een leidraad opgesteld om op een verantwoorde manier reguliere mondzorg aan te kunnen bieden. De oproep van de WHO om een dergelijke leidraad te ontwikkelen en totdien de niet-essentiële mondzorg af te schalen, toont aan dat de mondzorgsector in Nederland snel en effectief heeft gehandeld zodat patiënten niet onnodig lang van mondzorg verstoken zijn gebleven.

Daarnaast wordt onze mondzorg zorgvuldig gemonitord: het reproductiegetal is in Nederland niet gestegen in de weken nadat de mondzorg weer reguliere behandelingen is gaan uitvoeren. De berichten zoals deze in een aantal Nederlandse media zijn verschenen gaan hieraan voorbij. In feite doet de WHO een oproep aan de rest van de wereld om de Nederlandse aanpak over te nemen.

Contactgegevens:

 


Mondzorg Doesburg


Frank van der Rijst, tandarts


Hanzeweg 4


6981 BX Doesburg


tel. 0313 482778


 


info@mondzorgdoesburg.com